مرور برچسب

آب

صرفه جویی در مصرف آب با ایده هایی هوشمندانه

کم آبی یک مشکل جدی در سطح جهان است که در بسیاری مناطق دیده می شود. کره زمین دارای ذخایر آبی فراوانی است که اغلب مناسب شرب نیستند. کارشناسان تنها یک درصد از آب های روی کره زمین را مناسب آشامیدن و مصرف می دانند این درحالی است که 70 درصد از…

این وبسایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با ادامه کار با وبسایت باروکات شما در استفاده از کوکی ها موافقت خواهید کرد. موافقم

قوانین استفاده از کوکی ها