مرور برچسب

مواد غذایی

کاهش اسراف مواد غذایی با 20 ترفند ساده

سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا اعلام کرد: به طور متوسط هر امریکایی 99 کیلوگرم ماده غذایی در سال هدر می دهد. دور ریز مواد غذایی خوراکی در کشورهای توسعه یافته یک مشکل جدی است که توجه سازمان های ذیربط را جلب کرده است. تحقیقات نشان دهنده هدر…