چشم انداز باروکات

مجموعه باروکات میخواهد بزرگترین و معتبرترین مرجع از بهترین مقالات داخلی و خارجی باشد تا شهروندان هزاره سوم همگام و هم راستای این دنیای پویا قدم بردارند و از زیبایی ها و ارزش های دنیای جدید بی نصیب نباشند و سبک زندگی بهتری را تجربه کنند و در آخر نادان بودن عیب نیست، نادان ماندن عیب است؛ تلاش نکردن برای دانایی عیب است.

در کنار ما بمانید، چرا که همیشه و هر لحظه منتظر شنیدن ایده ها، پیشنهاد ها و نظرات ارزشمند و سازنده‌ی شما هستیم

تفکر باروکات

باید بدانید که همراه شدن و حرکت کردن با یک دنیایی که به صورت پیوسته در حال حرکت است یک شرط دارد: و آن هم این است که شما هم پیوسته و مداوم در حال حرکت باشید.حتی نباید برای یک روز خود را متوقف کنید.اعتقاد ما در این مجموعه باروکات برای هم قدم شدن در این دنیای پویا این است که باید خودتان را به مهارت های تازه و جدید آماده کنید.

ما در چه جهانی زندگی میکینیم؟ در یک جهان سراسر سکون و ایستا یا اینکه جهانی در حال حرکت و پویا؟ پس باید هر روز برای یادگیری تجربه های جدیدتر و نو تلاش کنیم.

about us

این وبسایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با ادامه کار با وبسایت باروکات شما در استفاده از کوکی ها موافقت خواهید کرد. موافقم

قوانین استفاده از کوکی ها